Беларускія кнігі-юбіляры 2019

Беларускiя кнігі — юбіляры 2019 года

 

С. Алексиевич, «Цинковые мальчики» — 30 лет (1989).

Р.Баравікова, першы зборнік паэзіі «Рамонкавы бераг» – 45 гадоў.

 Р.Барадулін, зборнік паэзіі «Рум» – 45 гадоў.

П.Броўка, зборнік вершаў «Пахне чабор» – 60 гадоў.

Я. Брыль, раман «Птушкі і гнёзды» – 55 гадоў.

К. Буйло, першы зборнік вершаў «Курганная кветка», адрэдагаваў

Я. Купала – 105 гадоў.

В. Быкаў, аповесць «Альпійская баллада» – 55 гадоў.

А.Вольскі, кніжка для дзяцей «Чарнічка» – 55 гадоў.

У. Дубоўка, казка «Мілавіца» – 55 гадоў.

У. Караткевіч, раман «Чорны замак Альшанскі» – 40 гадоў.

Я. Колас, аповесць «Дрыгва» – 85 гадоў.

Я. Купала, п’еса «Тутэйшыя» – 95 гадоў.

А. Макаёнак, п’еса «Зацюканы апостал»  – 50 гадоў.

Я. Маўр, аповесць «ТВТ» – 85 гадоў.

П.Панчанка , зборнік «Кніга вандравання і любові» – 60 гадоў.

І.Шамякін, раман «Сэрца на далоні» – 55 гадоў.

І.Шамякін, раман «Атланты і карыятыды» – 45 гадоў.